Klachtenregeling

Wat als u niet tevreden bent?

Klachtenregeling Tandarts

De meeste patiënten zijn tevreden over hun tandarts (of tandarts-specialist). Desondanks kan het een keer voorkomen dat u vindt dat hij of zij u verkeerd of onzorgvuldig heeft geïnformeerd of behandeld. Het is belangrijk dat u iets met die onvrede doet. U kunt daarom het beste de volgende stappen ondernemen:
  1. Praat met uw tandarts
  2. Win advies in bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP)
  3. Dien een klacht in met behulp van NMT- of andere klachtenregeling

Praat met uw tandarts

Vraag ten eerste om een verhelderend gesprek met uw tandarts. Meestal lost dit al veel onduidelijkheden op. U kunt aangeven wat u onduidelijk vindt. De tandarts kan u dan uitleggen waarom hij heeft gekozen voor zijn advies of juist die ene behandeling.Bovendien is het voor de tandarts belangrijk te weten dat u een probleem heeft. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Advies van het Tandheelkundig informatie Punt (TIP)

Als u er samen met uw tandarts niet uitkomt, kunt u telefonisch advies en informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt(TIP). Het TIP is een informatiepunt van de beroepsorganisatie: de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT). Het TIP is geen klachtenbureau, maar kan wel behulpzaam zijn met informatie over de wijze waarop u een klacht kunt indienen.